Directeur Rotterdam Topsport vertrekt: “Tijd voor een nieuw gezicht”

Hans den Oudendammer, directeur van Rotterdam Topsport, neemt op 1 september 2019 afscheid van de organisatie.  ‘Ik ben van mening dat de organisatie na 20 jaar toe is aan een nieuw gezicht, die met nieuw elan en enthousiasme vorm en inhoud gaat geven aan nieuwe uitdagingen en kansen. Zo zal er dit jaar een start worden gemaakt met een nieuw stedelijk sportbeleid. Het is goed, dat mijn opvolger daar vanaf het begin van het proces bij betrokken is.’

Den Oudendammer, die deze maand 65 jaar wordt, is samen met de Raad van Toezicht tot de conclusie gekomen, dat dit het juiste moment is om een punt te zetten achter zijn loopbaan. Een loopbaan die begon als onderwijzer, later als directeur van een basisschool, (deel)gemeenteraadslid en wethouder van de gemeente Rotterdam en nu sluit hij dus na 20 jaar directeurschap van Rotterdam Topsport zijn carrière af.

Den Oudendammer kijkt terug op een prachtige periode, waarin op het gebied van topsportontwikkeling heel veel is gebeurd. ‘Er zijn zoveel topsportevenementen geweest in die twintig jaar, te veel om op te noemen. De ontwikkeling van het topsportverenigingenbeleid, de talentontwikkeling en het ontwikkelen van het Centrum voor Topsport en Onderwijs samen met Den Haag en Dordrecht. Rotterdam Topsport heeft een groep van bijna 100 partners uit het bedrijfsleven bij elkaar gebracht, die de topsport in Rotterdam ondersteunt.

Den Oudendammer is trots wat hij en vooral ook zijn medewerkers de afgelopen 29 jaar hebben bereikt. Hij is de gemeente Rotterdam dankbaar voor de grote steun die er steeds is geweest voor zijn organisatie. ‘Ik ben blij dat ik een steentje heb kunnen bijdragen aan het imago van Rotterdam als (top)sportstad van Nederland. Dat doe je niet alleen, maar doe je samen.’

Begin februari wordt door een extern bureau de werving van de nieuwe directeur gestart.