Koninklijke onderscheiding Hans den Oudendammer

ROTTERDAM - De voormalig directeur-bestuurder van Rotterdam Topsport ontving tijdens zijn afscheidsreceptie op 6 september jl. uit handen van Burgemeester Aboutaleb een Koninklijke onderscheiding. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

In zijn toelichting roemde Aboutaleb zijn vele en jarenlange verdiensten voor de sport in het algemeen en voor de topsport in het bijzonder. Rotterdam Topsport begeleidde onder zijn leiding vele sporttalenten, topsporters en ondersteunde topsportverenigingen. Daarnaast sprak de burgemeester lof uit voor de vele nationale en internationale topsportevenementen die zijn organisatie naar Rotterdam haalde en organiseerde. De uitstraling daarvan voor de stad Rotterdam, al jaren dé Sportstad van Nederland, en de economische impact voor de stad en zijn ondernemers is groot. Hans was een groot voorvechter van publiek-private samenwerking en wist vele sponsoren en partners uit het Rotterdamse en regionale bedrijfsleven aan Rotterdam Topsport te binden. 

Daarnaast was Den Oudendammer gedurende zijn carrière jarenlang actief als bestuurder en toezichthouder van vele maatschappelijke organisaties voor onderwijs, sport en zorg. In zijn dankwoord roemt Hans Stam, voorzitter van de Raad van Toezicht van Rotterdam Topsport, daarbij tevens de rol die Hans den Oudendammer speelde bij het versterken van het nationale topsportbeleid en zijn vermogen boven stedelijke samenwerking te bevorderen. Zijn relaties met de grote sportbonden was vruchtbaar. Daar heeft ook sportland Nederland baat bij gehad.  

Den Oudendammer begon zijn werkzame leven in het onderwijs en stapte daarna over naar de stedelijke politiek (gemeenteraadslid en wethouder). Hij vervolgde zijn carrière als directeur-bestuurder van de Stichting Rotterdam Topsport, een functie die hij meer dan twintig jaar met verve vervulde. Hans den Oudendammer wordt opgevolgd door voormalig volleybalinternational Peter Blangé, winnaar van Olympisch Goud in 1996.