R2 Research


R2 Research helpt organisaties in cultuur, onderwijs, sport en welzijn met onderzoek, zodat ze zicht krijgen op de impact van hun activiteiten, leren van hun (potentiële) klanten en hun marketinginzet kunnen optimaliseren. Wij verzamelen waardevolle inzichten op basis van kwantitatief en/of kwalitatief onderzoek, door middel van online enquêtes, locatieveldwerk, diepte-interviews of het organiseren van (online) focusgroepen. Het kan gaan om kortlopende publieksonderzoeken, het monitoren van naamsbekendheid of imago, tot aan uitgebreid marktpotentie/-segmentatie onderzoek.