Afscheid Hans den Oudendammer levert ruim €3.500 op voor Ivo Opsteltenfonds

Hans bedankt iedereen hartelijk voor de gulle giften:

‘Bij mijn afscheid als directeur van Rotterdam Topsport op 6 september jl. heb ik gevraagd in plaats van cadeaus een bijdrage te willen storten voor het Ivo Opsteltenfonds. Dit fonds ondersteunt jonge talentvolle Rotterdamse topsporters met middelen om hun droom waar te maken. Ik draag dit fonds een groot warm hart toe. Jonge topsporters en hun ouders hebben het vaak niet makkelijk. Ik ben daarom dankbaar dat u zo ruimhartig geld voor dit doel hebt overgemaakt.

Een mooier cadeau bij mijn afscheid was niet denkbaar.

Hartelijk dank voor uw bijdrage en laten we hopen dat we hiermee veel Rotterdamse talenten verder kunnen helpen met hun sportieve carrière.

Ik hoop u binnenkort weer eens te ontmoeten, want Rotterdam Topsport is nog lang niet uit mijn hart verdwenen.’ 

De voormalig directeur-bestuurder van Rotterdam Topsport ontving tijdens zijn afscheidsreceptie op 6 september jl. uit handen van Burgemeester Aboutaleb ook een Koninklijke onderscheiding. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Lees meer over het Ivo Opsteltenfonds