HandbalHandbalschool RijnmondRegionaal Trainingscentrum

Handbal

In eerste instantie geeft Handbalschool Rijnmond ieder kind de mogelijkheid om meer te komen trainen en om op een hoger niveau te komen trainen. Dit initiatief resulteert in een betere en grotere groep talenten die door kunnen stromen naar de Regionale Talenten Centra (RTC). Om deze aanvoer van talenten optimaal te maken heeft de school samenwerkingen met Handbalschool Haaglanden en Handbalschool Westland. In totaal heeft Nederland vijf RTC’s voor de handbal. Uit deze RTC’s wordt een selectie gemaakt voor Team Oranje.

Vanuit Rotterdam Topsport heeft Handbalschool Rijnmond sportpsychologen en diëtisten aangewezen gekregen die workshops geven als ondersteuning van de topsporters. Verder worden de trainers opgeleid en krijgen deze regelmatig workshops vanuit het NHV (Nederlands Handbal Verbond). 

Op dit moment is de samenwerking tussen Handbalschool Rijnmond en Rotterdam Topsport vooral gericht op het professionaliseren van de RTC, maar biedt Rotterdam Topsport op overige vlakken ook ondersteuning. ‘Rotterdam Topsport staat open voor alle vragen en ondersteunt ons waar nodig.’, zegt M. van der Tas, coördinator van Handbalschool Rijnmond.


Naast het creëren van nieuw talent vindt M. van der Tas dat de Handbalschool Rijnmond ook een duidelijke maatschappelijke functie heeft. ‘We leren de sporters zich aan afspraken te houden en dat ze moeten werken wanneer ze iets willen bereiken. We leren ze ook om zichzelf verantwoordelijk te gedragen naar hun team, trainers, etc.’

Handbalschool Rijnmond is het eerste punt waar de talenten worden gefilterd en ze proberen ieder kind de kans te geven om een van die talenten te zijn.