SupporterBMC

BMC

 

Advies en Management

BMC is marktleider op het gebied van advies en management voor de publieke sector en levert samen met opdrachtgevers onderscheidende bijdragen aan de kwaliteit van deze sector. Voor overheden, zorg-, onderwijs- en welzijnsinstellingen, woningcorporaties en andere organisaties met publieke taken geeft BMC het beste. In het belang van de burger, de cliënt en de leerling.

Sport staat voor passie, triomf en teleurstelling, winst en verlies.
- Martijn van Hulsteijn -

Waarom vindt u het belangrijk om partner te zijn van Rotterdam Topsport?
Sport verbindt. Sport versterkt. Sport staat voor passie, triomf en teleurstelling, winst en verlies. De verbinding tussen topsport en breedtesport is even logisch als noodzakelijk, want sport is voor iedereen. Jong, oud, actief, passief, professional, vrijwilliger, elk individu kan op zijn eigen manier en op zijn eigen niveau bij sport betrokken zijn. Sport is belangrijk voor sociale binding. In die zin draagt sport bij aan maatschappelijke thema’s als identiteit, educatie, gezondheid, veiligheid en integratie.

BMC (h)erkent de vele aspecten van sport en heeft de expertise en professionals in huis die een bijdrage kunnen leveren aan het verankeren van sport in de publieke sector. BMC adviseert verschillende organisaties op het gebied van beleidsvraagstukken, accommodatievraagstukken, topsport- en talentontwikkeling en evenementen.

Rotterdam Topsport is de partner van de gemeente en regio Rotterdam op het gebied van topsport, talentontwikkeling en topsportevenementen. Een partner die een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van sportstad Rotterdam. Daar wil BMC zich graag aan verbinden. 

Wat zijn de raakvlakken tussen uw bedrijf en Rotterdam Topsport?
Rotterdam is een van de vooraanstaande gemeentelijke partners op het gebied van sport in het algemeen en topsport in het bijzonder. Rotterdam Topsport en BMC komen elkaar veelvuldig in het (sport)netwerk tegen.
Rotterdam Topsport is een herkenbare partner op het gebied van topsport en opereert altijd vanuit hun eigen kracht. Dit spreekt BMC aan. Daarnaast hebben we in 2016 gezamenlijk opgetrokken bij het formuleren van een nieuwe visie op topsport in Rotterdam. En tenslotte wisselen Rotterdam Topsport en BMC geregeld kennis en ervaring op het gebied van topsportontwikkeling, topsportbeleid en ontwikkelingen in de sport uit. Vandaar dat Rotterdam Topsport een natuurlijke partner is voor BMC, waarbij we vanuit dezelfde passie voor de sport proberen de sport in Nederland naar een hoger niveau te brengen. Met het partnership bekrachtigen we die ambitie en onderlinge verbondenheid verder. 

Wat kan uw bedrijf betekenen voor andere partners binnen het netwerk?
BMC heeft een brede scope in het publieke domein. Zowel op inhoud en proces als op netwerk. Binnen het netwerk van Rotterdam Topsport is BMC graag bereid andere partners verder te helpen op inhoud, proces of netwerk. 

BMC Advies

Contactgegevens

Martijn van Hulsteijn
Manager

martijnvanhulsteijn@bmc.nl
033 - 496 52 00