Topsporters en talenten Wie kan zich registreren?

Wie komt er in aanmerking?

Rotterdam Topsport draagt zorg voor de begeleiding van topsporters en talenten met een A-, B- of HP status of met de status Internationaal Talent, Nationaal Talent of Belofte. Deze groep sporters kunnen gebruik maken van het faciliteitennetwerk. Sporters die lid zijn van een Rotterdams Talentencentrum kunnen zich ook aanmelden bij Rotterdam Topsport.
Neem voor meer informatie contact op met Rotterdam Topsport en vraag naar Karin Luijendijk.

Statussen

Topsporters worden door NOC*NSF ingedeeld in topsporters met de A-status, topsporters met de B-status en topsporters met een HP-status of met de talentenstatus Internationaal Talent, Nationaal Talent en Belofte. Alleen sporters die uitkomen in een Categorie 1-topsportonderdeel en met een Nederlandse nationaliteit kunnen een status krijgen.

A-status

Om een A-status te halen of te bevestigen moet de sporter prestaties leveren op het niveau van (minimaal) de ´Top 8 van de wereld´. Daarnaast moet de sporter zich blijven voorbereiden op volgende meetmomenten en deelnemen aan het trainings- en wedstrijdprogramma van de bond (of een programma dat is goedgekeurd door de bond).

B-status

Om een B-status te halen of te bevestigen moet de sporter prestaties leveren op het niveau van (minimaal) de 'Top 16 van de wereld'. Ook hier geldt dat de sporter zich moet blijven voorbereiden op volgende meetmomenten en deelnemen aan het trainings- en wedstrijdprogramma van de bond (of een programma dat is goedgekeurd door de bond).

HP-status

Om een HP-status te halen of te bevestigen moet de sporter prestaties leveren tegen het niveau van (minimaal) de 'Top 16 van de wereld'. Hier geldt dat de sporter bijzonder perspectiefvol moet zijn. Huidige leeftijd, prestatieniveau en trainingsprogramma moeten deze verwachting legitimeren.

Naast de statussen voor senioren zijn er ook statussen voor talenten. Namelijk de status Internationaal Talent, Nationaal Talent en de Beloftestatus.

IT-status

Een Internationaal Talent (IT status) wordt door het NOC*NSF op voordracht van de desbetreffende sportbond voorgedragen en begeleiding loopt via de Olympische Netwerken.

Sporters die minstens behoren tot het hoogste landelijke prestatieniveau in hun leeftijdscategorie komen in aanmerking voor deze status. In dit geval zijn dat talenten uit een nationale selectie die tot de top 16 van de wereld individueel of top 10 in teamverband behoren. Tevens zal het talent in de top 16 van de wereldranglijst moeten staan.

NT-status

Mocht het talent aan alle eisen voldoen, maar het staat niet in de top 16 van de wereldranglijst, dan ontvangt dit talent een National Talent (NT status). Behoort het talent alleen tot de nationale top 5 per leeftijdscategorie, dan ontvangt het de Belofte status.

Belofte-status

Behoort het talent alleen tot de nationale top 5 per leeftijdscategorie, dan ontvangt het de Belofte status.

Voor meer informatie en exacte criteria over de statussen kijk dan op www.nocnsf.nl.

Mocht je niet aan bovenstaande criteria voldoen, maar zit je wel bij een nationale selectie of een topsportvereniging die Rotterdam Topsport ondersteunt, neem dan contact op met het Rotterdam Topsport.

Deze website maakt gebruik van cookies

Wij zijn wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies. De website maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te optimaliseren. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen.

Nee, ik geef geen toestemming