City Marketing Rol Rotterdam Topsport

Eén van de kernactiviteiten van Rotterdam Topsport is de internationale profilering van Rotterdam als 'Your Sports City'. NOC*NSF wil van Nederland een sportland maken. Rotterdam werkt aan deze nationale ambitie mee door de uitvoering van één gezamenlijk sportbeleid waar niet alleen de Rotterdamse sportbedrijven maar ook de gemeentelijke diensten en Rotterdamse instellingen zich achter scharen. Doelstelling vanuit Rotterdam is om de stad te positioneren als één van de bekendste sportsteden in Europa.

Rotterdam Topsport zorgt ervoor dat sport onlosmakelijk verbonden is aan de identiteit en het imago van de stad Rotterdam. Dit doen zij met een integrale marketingaanpak waarin de topsportmogelijkheden en -activiteiten van Rotterdam naar een nationaal en internationaal publiek worden uitgedragen.  Een proactief persbeleid op lokaal, nationaal en internationaal niveau is hiervoor een vereiste. Ook het structureel meten en uitdragen van de maatschappelijke effecten van sport voor de stad, op de terreinen city marketing, imago, sociale- en economische spin-off is één van de kernactiviteiten.

Rotterdam Topsport vindt aansluiting bij stadsbrede initiatieven als 'World Port, World City' om sport nog beter op de kaart te zetten. 

Deze website maakt gebruik van cookies

Wij zijn wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies. De website maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te optimaliseren. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen.

Nee, ik geef geen toestemming